Examensarbete inom finans och företagsekonomi hos Acorai AB

Vi är ett startup inom medicinteknik som söker en masterselev för att undersöka möjligheterna till en Mergers & Acquisition driven företagsstrategi. Projektet kommer att gå ut på att utarbeta en företagsstrategi och plan för en "M&A/uppköps"-fokuserad tillväxtstrategi. Det kommer att innebära en kartläggning av potentiella uppköpskandidater i Europa, intervjuer med aktörer inom finanssektorn och företag som har använt sig av liknande strategier tidigare. Vi ser att du/ni är en driven individ med goda kunskaper av finans och möjlighet att kunna ta egna intitiativ för att lära sig.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på CBS CareerGate vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.