Position för marknadsanalys med framtidsmöjlighet at Atle

Vilka är vi

Atle Drone Services AB är en ung men ambitiös startup i Linköping/Stockholm som bygger en webbportal för drönaruppdrag. I portalen kan företag och privatpersoner beställa material såsom flygbilder från olika drönarföretag och få ut viktiga resultat genom att applicera sofistikerade analysfunktioner. Vi har identifierat ett behov på marknaden som vi avser fylla inom närtid då nya regelverk och den senaste tidens teknikutveckling ger oss ett utmärkt tillfälle att etablera oss. Vår målsättning är att växa med åtminstone 3 personer under året varav en med rollen som marknadsansvarig eller affärsutvecklare.

Vem är du

Vi söker dig som är student eller nyexaminerad och som vill engagera dig i ett företag för att bredda din kunskap och erfarenhet inom ett spännande framtidsområde.

Vi ser gärna att:

  • Du är engagerad och självgående både i tekniska studier och i att knyta sociala kontakter
  • Du har kunskap om marknadsanalys och relevanta verktyg
  • Du har god social förmåga
  • Du har tidigare sommarjobbat eller jobbat utöver studierna
  • Du är villig att hjälpa till med att driva företaget framåt

Vad får du göra

Vi erbjuder en initiell roll som marknadsstrateg/marknadsanalytiker där du med stor frihet kan tillämpa de kunskaper du tillgodogjort dig genom studierna. Arbetet kommer ske till stor del självständigt men med löpande diskussioner med oss kring våra tankar och förslag.

Dina uppgifter kommer vara varierande och du har stor möjlighet att påverka företagets utveckling och positionering på marknaden. Vi ser framför oss en position där du kan bidra med att jämföra olika branscher och marknadssegment samt utvärdera var vår tjänst har störst potential och möjlighet att tillföra värde. I rollen kommer du ha mycket kundkontakt för att skapa en förståelse av marknaden och bygga ett underlag för hur vi bör positionera oss.

De frågor vi inledningsvis strävar efter att besvara är vilka kunder som är intressanta, hur vi når ut till dem, vad vi kan hjälpa dem med samt i vilket steg i vår utvecklingsprocess det kan bli aktuellt.

Vi hoppas kunna hitta en person för denna roll som kan fortsätta vara delaktig i företaget och på sikt ta en övergripande roll som marknadsansvarig.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on CBS CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.