Utvärdering av Stockholm Vatten och Avfalls internkommunikation at Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall söker en till två studenter som hjälper oss att utvärdera vår internkommunikation. Uppdraget är att identifiera behov i organisationen och presentera förslag på internkommunikationsmål och arbetssätt. Uppsatsen / examensarbetet kan genomföras som 15 eller 30 hp.

De senaste åren har Stockholm Vatten och Avfall förändrats på flera sätt. Ansvarsområden har tillkommit, antalet medarbetare har fördubblats, vi har gått över till aktivitetsbaserad kontorslösning.

Vidare har vi i och med pandemin övergått till att arbeta betydligt mer på distans. Dessa förändringar har lett fram till att vi behöver förändra vår internkommunikation för att passa vår nuvarande organisation.

Examensarbetet genomförs på avdelningen Marknad, enheten Kommunikation. På avdelningen arbetar kommunikatörer, kundtjänst och intern service.

Projektbeskrivning

Vi vill att en till två studenter hjälper oss att utvärdera vår internkommunikation. Uppdraget är att:

  • Identifiera vilka behov organisationen, både medarbetare och chefer, har av internkommunikation.
  • Identifiera vilka problem/behov som internkommunikation ska lösa.
  • Presentera förslag på hur vi bör arbeta med internkommunikation utifrån vår organisationsstruktur, våra mål och vårt nya post-pandemi-arbetssätt.
  • Presentera förslag på internkommunikationsmål och arbetssätt.

Studenterna väljer själva om de vill göra kvalitativ eller kvantitativ undersökning, eller en mix av de båda, samt om uppdraget behöver avgränsas och i så fall hur. Det kan bli aktuellt att ta fram ”personas”/målgrupper.

Kvalifikationer

Examensarbetet genomförs inom ramen för medie- och kommunikationsutbildning, kommunikatörsutbildning eller motsvarande i Sverige.

Du ska ha genomgått kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap och ha ett stort intresse för internkommunikation. Du som söker ska vara drivande och självgående.

Genomförande

  • Vårterminen 2022
  • Ska genomföras av 1-2 studenter
  • Kan genomföras som både 15hp och 30hp
  • Handledare: Sara Sättare, kommunikatör
  • E-post: sara.sattare@svoa.se
  • Telefon: 08-522 120 75

Du ska besöka våra olika anläggningar så du behöver åtminstone delvis utföra arbetet i Stockholm. Du behöver kunna ta dig ut i verksamheten på egen hand.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Ansökan

Examensarbete/uppsats – utvärdering av internkommunikation (varbi.com)

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on CBS CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.